VVS-teknik

Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus.

 

Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten.

Energideklarationen gäller i tio år

Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver normalt inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas

Energideklarationens innehåll
Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.